Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 15:00

 
 
 • 690 547 578,    515 522 275
 • sekretariat@newtech.edu.pl
 
 

CLIL

 • CLIL – Content and Language Integrated Learning to zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe.
 • Oparte jest ono na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.
 • Stosowanie metody CLIL staje się w Europie coraz bardziej powszechne.
 • CLIL to szansa dla ucznia uzyskania ponadnarodowych umiejętności, które mogą znacząco wpłynąć na kształt jego przyszłej kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • W Europie także, nauczanie CLIL często nazywa się „kształcenie dwujęzycznym”. W tej metodzie uczniowie poznają język aby móc się uczyć tematu zajęć/ przedmiotu.
 • Stosowanie metody CLIL przyczynia się do rozwoju u uczniów umiejętności miękkich takich jak:
  • komunikatywność,
  • myślenie przedsiębiorcze,
  • rozwiązywanie problemów,
  • zarządzania czasem,
  • praca zespołowa,
 • Kształcenie według metodologii CLIL przynosi lepszą znajomość języka angielskiego, zachęca uczniów do większej aktywności umysłowej w procesie uczenia się, podnosi jakość nauczania języków obcych.
 • W naszej szkole zajęcia oparte o metodę CLIL są prowadzone na wybranych przedmiotach ogólnokształcących i przedmiotach zawodowych (CLIL –VET).

CLIL –VET

 • Elementy zintegrowanego kształcenia przedmiotowego (CLIL) są wprowadzane do kształcenia zawodowego (VET).
 • Praktyka ta ma na celu opanowanie wiedzy z zakresu danego zawodu i wyrobienie kluczowych kompetencji językowych.
 • Jest to bardzo istotne dla skutecznej komunikacji w miejscu pracy, transferu właściwych technologii i rozwoju osobistego uczniów. Mogą oni poznać język w takim stopniu, że umożliwi im to znalezienie pracy w innym kraju.
 • W Europie rośnie popularność kształcenia zawodowego, a CLIL pozwala szkołom zawodowym wyjść naprzeciw potrzebom gospodarki, podnosząc umiejętności językowe pracowników. 
 • We wprowadzaniu i doskonaleniu edukacji językowej CLIL okazuje się być jedną z najskuteczniejszych metod. Dzięki niej, uczniowie zdobywają większą biegłość w języku obcym. CLIL ze względu na praktyczne podejście to naturalny sojusznik dla kształcenia zawodowego.

Immersja językowa

 • Zanurzenie się w języku, jest to najskuteczniejsza metoda nauka języka obcego.
 • Obcowanie i osłuchiwanie się z językiem kiedy to tylko możliwe, powoduje jego szybką i skuteczną naukę.
 • CLIL jest to tak naprawdę immersja językowa, czyli totalne zanurzenie, o którym mówi wielu poliglotów.
 • Ucząc języka metodą CLIL, uczniowie zachęcani są do wykorzystywania posiadanej już wiedzy i wyrażenia jej w  języku angielskim. W ten sposób odkrywają oni praktyczne zastosowanie języka.