Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 15:00

 
 
 • 690 547 578,    515 522 275
 • sekretariat@newtech.edu.pl
 
 

Zawody Przyszłości

 • Dziś zawód, informatyk jest pojęciem zbyt obszernym.
 • Na skutek ogromnego tempa rozwoju automatyzacji i robotyzacji szacuje się, że ok 50% aktualnie istniejących zawodów zniknie w ciągu najbliższych 20 lat.
 • Obecne zawody zostaną zastąpione nowymi, a pracownicy będą musieli się przekwalifikować.
 • Znacznie zwiększy się potrzeba zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanych pracowników.
 • 65% uczniów szkół podstawowych będzie pracowało w zawodach które nie istnieją.

Nowe zawody:

 • koordynator pracy robotów
 • inżynier ekspert ds, symulacji
 • inżynier serwisowy korzystający z technologi cyfrowych
 • specjalista d.s. Projektowania systemów IT i przetwarzania danych
 • inżynier sprzedawca w firmie produkcyjnej
 • specjalista d.s. Modelowania i interpretacji danych
 • inżynier d.s. Badawczo-rozwojowych
 • inżynier systemów IT
 • systemy raportujące(business Inteligence)
 • architekt chmur
 • specjalista uczenia maszyn
 • programista aplikacji
 • ewaluator wyszukiwarek
 • programista baz danych
 • trafic menager
 • specjalista cloud computing
 • etyczny haker
 • inżynier nanomedycyny
 • specjalista data science
 • grafik obiektów 3D
 • planowanie obiektów do drukarek 3D