Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 15:00

 
 
 • 690 547 578,    515 522 275
 • sekretariat@newtech.edu.pl
 
 

Drużyny Robotyczne

 • W warunkach transformacji do Przemysłu 4.0 najważniejszym zasobem staje się wiedza, a kluczową kompetencją sposób i szybkość jej pozyskiwania i wykorzystywania
 • Na rynku pracy kształtowanym przez procesy automatyzacji odnajdą się tacy pracownicy, którzy bazując na zaawansowanych kompetencjach poznawczych, społecznych i technicznych (w tym cyfrowych) i będą potrafili dostosowywać profil swoich umiejętności do szybko zmieniających się oczekiwań pracodawców.
 • Kluczowego znaczenia nabierają kompetencje, które odróżniają pracę człowieka od pracy systemów informatycznych, robotów czy sztucznej inteligencji. Ponieważ w tych obszarach człowiek będzie wciąż trudny do zastąpienia, zostały one nazywane kompetencjami przyszłości.
  Źródło: Raport „Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym”, zrealizowany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Google’a, DELab UW.

Drużyna Robotyczna New Tech 7570

Najważniejsze sukcesy:

Działająca przy Technikum drużyna New Tech 7570 jest drugą tego typu drużyną w Polsce i jedną z kilkunastu w Europie.

 • Udział w uniwersyteckich zawodach łazików marsjańskich European Rover Challenge (ERC) i zajęcie 14 miejsca na 28 startujących drużyn z politechnik całego świata (wrzesień 2019).
 • III miejsce w międzynarodowych zawodach robotycznych FIRST StanbulRegional  w Turcji (marzec 2019).
 • III miejsce w Lubelskiej Ligi Robotyki (październik 2018).
 • Organizacja pierwszych w Zamościu międzynarodowych zawodów robotycznych FIRST Lego League dla dzieci w wieku 9-13 lat (grudzień 2019).

Drużyna jako start-up.

Z naszego doświadczenia wynika, iż kształtowanie kompetencji przyszłości w formule drużyny robotycznej. Jest najbardziej skuteczną oraz atrakcyjną dla młodzieży metodą nauki. Jest to projekt, w którym wiedza i kreatywność łączy się z praktycznym działaniem.

Jak młodzieżowe drużyny robotyczne w rozwijają kompetencje cyfrowe, społeczne i poznawcze Przemysłu 4.0? 

 • Kształcenie kompetencji inżynieryjnych i technicznych
 • Szkolenia z zakresu nowych technologii
 • Budowanie robotów i zaawansowanych urządzeń (bolid elektryczny, dron itp.)
 • Podział zadań i praca zespołowa metodą projektową 
 • Rozwój naturalnych talentów i zainteresowań młodzieży 
 • Komunikacja interpersonalna (dyskusje, negocjacje, rozwiązywane problemów, zarządzenie zespołem i zadaniami)
 • Wyjazdy na targi i konferencje, warsztaty w firmach technologicznych 
 • Pozyskiwanie funduszy na rozwój grupy (sponsoring)
 • Marketing i branding drużyny, kontakty z mediami
 • Social Media 
 • Pisanie strategii rozwoju firmy, programów, planów, ewaluacji
 • Kształcenie kompetencji ekonomicznych (tworzenie biznes planu)
 • Tworzenie dokumentacji technicznych
 • Praca i udział w projektach unijnych
 • Wielokulturowość
 • Język angielski zawodowy
 • Edukacja nieformalna (brak stopni, nauczycieli)

 

Działające przy Technikum młodzieżowe drużyny robotyczne biorą udział raz do roku w prestiżowych międzynarodowych turniejach FRC i FTC organizowanych przez FIRST (www.firstinspires.org).
Aby wziąć udział w konkursie drużyna musi zbudować
robota wykonującego określone zadania konkursowe podczas 2 minutowych meczów, np.: zbieranie i wrzucanie piłek, podciąganie robota, przenoszenie lub przesuwanie elementów. 

Do głównych kategorii FIRST zaliczamy dwa poziomy: FRC i FTC. Przy Technikum funkcjonują drużyny robotyczne obu kategorii. 

First Robotics Competition (FRC)

 • Zespoły 10-15 osób
 • Wiek 16-19 lat

Cel:

Budowa zadaniowego robota klasy przemysłowej wg. autorskiego pomysłu na bazie zaprojektowanych i zbudowanych elementów mechanicznych robota oraz gotowych podzespołów (elektronika, automatyka).

 

First Tech Challenge (FTC) 

 • Zespoły 6-10 osób
 • Wiek 12-18 lat

Cel:

Projektowanie, budowa i programowanie małego robota z własnoręcznie przygotowanych części konstrukcyjnych oraz dedykowanych podzespołów (np. silniki, elektronika). Działająca przy Technikum drużyna jest jedną z kilkunastu drużyn FTC w Polsce. 

 

Greenpower (Zawody bolidów elektrycznych)

 • Zespoły 10-15 osób
 • Wiek 11-16  i 16-25 lat
 • Fundacja Greenpower Polska organizuje wyścigi na najwyższej klasy torze wyścigowym – Torze Poznań.
 • Uczniowie naszego technikum przed udziałem w zawodach przechodzą proces projektowania i konstruowania bolidu elektrycznego.
 • Zawody polegają na jak najlepszym wykorzystaniu zużycia prądu, aby pojazd przejechał jak największą liczbę okrążeń.
 • Bardzo ważne oprócz konstrukcji bolidu są umiejętności kierowcy.
 • Ujednolicona formuła zawodów umożliwia start w zawodach organizowanych zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii.

European Rover Challenge (ERC)

 • Zespoły ok. 15 osób
 • Zespoły na poziomie uniwersyteckim

ERC to jedna z najważniejszych imprez kosmicznych w Polsce i Europie adresowana do studentów uczelni wyższych.

Cel:

Drużyny budują łaziki marsjańskie, które podczas 3 dni zawodów wykonują określone zadania symulujące pracę robotów na powierzchni księżyca.
Podczas zawodów ERC w 2019 roku łazik drużyny robotycznej
New Tech 7570 zajął 14 miejsce na 28 startujących zespołów, a drużyna była najmłodszym zespołem startującym w turnieju – jedynym ze szkoły średniej.