Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 15:00

 
 
 • 690 547 578,    515 522 275
 • sekretariat@newtech.edu.pl
 
 

Cyfrowe Nauczanie

Przestrzeń cyfrowa to dla młodych ludzi naturalne środowisko, w którym przebywają dziś już od najmłodszych lat. Błędem by było nie wykorzystać ich zainteresowania, chęci i umiejętności poruszania się w tym środowisku, z tego względu umiejętne włączenie technologii cyfrowych w proces nauczania płynnie wkomponuje się w ich sposób życia, ich zainteresowania i wykorzysta ich umiejętności poruszania w nim. Edukacja cyfrowa cały czas się rozwija, a cyfryzacja szkoły otwiera przed nauczycielami i uczniami wiele możliwości.

 • Daje ona uczniom znacznie więcej kontroli nad własnym procesem nauczania, z nauczycielem w roli mentora.
  Nauczyciel ma być w tym środowisku opiekunem i przewodnikiem. Musi świadomie wyznaczać cele i wyzwalać potencjał kreatywności w ich osiąganiu.
 • Wykorzystanie przestrzeni cyfrowej jest odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby rozwojowe młodych ludzi.

W najbliższej przyszłości diametralnie wzrośnie zainteresowanie tą formą nauki, tak w poszczególnych placówkach, jak i całym systemie oświaty. Na gotowe plany nauczania przyjdzie nam jednak jeszcze długo poczekać, chcąc więc wykorzystać potencjał już teraz, trzeba bazować na innowacyjnych programach autorskich opracowywanych przez naszych nauczycieli.

Wiele krajów korzysta z elektronicznych środków komunikacji w edukacji i jest wiele rozwiązań, które na to pozwalają. Pozostaje je wdrożyć.

W naszej szkole od początku roku szkolnego 2019 testowana jest elektroniczna forma nauczania informatyki na autorskiej platformie stworzonej przez naszego nauczyciela tego przedmiotu. Spotkało się to z dobrym odbiorem zarówno od strony pedagogicznej, jak i przez naszych uczniów.

 

 

Bazując na doświadczeniach i ocenie jej odbioru jesteśmy przekonani o konieczności wprowadzenia cyfrowej formy nauczania dla wszystkich przedmiotów w naszej szkole.
Wiele czasu poświęciliśmy analizom i testowaniu różnych rozwiązań od strony praktycznej. Konieczna jest jak zawsze umiejętność ich wdrażania i wykorzystania. Na tym zagadnieniu się też skupiamy.

Naszym celem jest pełne wykorzystanie dzisiejszych technologii w procesie edukacji. Wdrożenie dostępnych narzędzi komunikacji, nauczania, kontroli wiadomości i oceniania, do czego posłuży nam wymieniona wyżej aplikacja, jak też pełny zestaw narzędzi Gsuite i dziennik elektroniczny.

Do tego celu jest konieczne:

 • Pełne zrozumienie i wykorzystanie dostępnych aplikacji przez kadrę nauczycielską.
  (Korzystanie z jednego, czy dwóch elementów z wymienionego zasobu nie wystarczy. Do wykorzystania pełnego potencjału potrzebne jest wykorzystanie całej dostępnej bazy programowej).
 • Przystosowanie sposobów nauczania i komunikacji do posiadanych narzędzi.
 • Opracowanie autorskich metod nauczania.
 • Pełne zaangażowanie kadry pedagogicznej

 

Wykorzystanie środków elektronicznych daje nowe możliwości i pozwala na:

 • Rezygnację z części opracowań drukowanych odciążając tym samym uczniów.
 • Daje też zasób narzędzi, które pozwolą na;
  • poprawienie komunikacji. (wideokonferencje, czaty, fora i grupy tematyczne przypisane dla każdej klasy, szkolne adresy mailowe, pozwalające na komunikację w grupie roboczej).
  • usprawnienie prac w grupie (interaktywne arkusze, dokumenty i zasoby chmur pozwalające pracować grupie osób jednocześnie nad jednym dokumentem - projektem).
  • usprawnienie planowania i przypominania o ważnych terminach grupom roboczym (dziennik elektroniczny, wspólny kalendarz i planer).
  • upowszechnienie treści edukacyjnych (dostęp do zasobów z każdego miejsca i urządzenia "na ziemi").
  • kontrolę wyników online (dziennik elektroniczny, pozostające w chmurze ocenione treści).

Nie rezygnujemy z kontaktów osobistych z uczniem, ale dajemy mu nowe środki i uczymy pracy w grupie, co będzie konieczne w dorosłym życiu. Wychodzimy też naprzeciw jego zainteresowaniom i zachęcamy do poznawania nowych rozwiązań, które w średnich i dużych firmach są już codziennością, a w przyszłości staną się nią w większości przedsiębiorstw.

Planujemy też zmienić sposób komunikacji w klasie. Dając uczniom pełną kontrolę grupową nad tablicami interaktywnymi poprzez pracę na lekcji z urządzeniami elektronicznymi, zamiast zeszytów.