New Tech Team

Wszystko co potrzebne, by śmiało patrzeć w przyszłość

Kodowanie to "super moc"
Wywiad z Pawłem Wójcikiem – nauczycielem programowania w Technikum „New Technology” w Zamościu

Rodzice często obawiają się posyłania dzieci do Technikum. Jakie według Pana korzyści daje nauka programowania w Technikum New Technology?
Przede wszystkim kształcenie obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe INF.03 i INF.04. Ukończenie Technikum kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje jako Technik programista i Technik informatyk. Innymi słowy – absolwent Technikum posiada średnie wykształcenie oraz wyuczony i potwierdzony zawód, absolwent Liceum posiada tylko średnie wykształcenie. Obaj mogą rozpocząć studia wyższe, ale ten po Technikum ma już na starcie lepszą pozycję na rynku pracy, bo jego wiedza i praktyczne umiejętności są potwierdzone egzaminem zawodowym.

W grudniu ubiegłego roku zorganizowaliśmy zawody robotyczne – FIRST LEGO League. Były to pierwsze takie zawody w Zamościu adresowane do dzieci w wieku 9-14 lat. Zawodnicy mieli za zadanie zbudować autonomicznego robota, który wykonywał określone zadania na polu gry. Cały konkurs składał się z 4 kategorii: Robot Game, TeamWork, Research Project i Robot Design. Mali pasjonaci robotyki udowodnili, że zabawa i nauka idą ze sobą w parze.

Bardzo cenimy sobie opinie i zdanie uczniów naszej szkoły. To one ukierunkowują nas do wprowadzania zmian. W ten sposób poznajemy obraz naszej szkoły z punktu widzenia ucznia. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ pragniemy aby nasi uczniowie czuli się komfortowo i mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań. Dlatego przeprowadziliśmy krótki wywiad z Natalią -  uczennicą naszej szkoły. Chcieliśmy poznać jej zdanie i odczucia związane z nauką w Technikum New Technology.

Informatyk to dziś zawód wymarzony - czy na pewno?
Wywiad z Agnieszką Macek – założycielką Technikum „New Technology” w Zamościu.

Skąd pomysł na Technikum Programistyczno-Informatyczne?
Przede wszystkim myśląc o nowoczesnej szkole zawodowej zadaliśmy sobie pytanie - jaka będzie rzeczywistość za 10 lat gdy nasze dzieci wkroczą na rynek pracy?

Od 50 lat, co roku 22 kwietnia jest poświęcony działaniom na rzecz ochrony planety i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie w ramach Światowego Dnia Ziemi.
Dzień Ziemi odbywa się w tym roku w bardzo szczególnych warunkach, tj. ograniczenia wprowadzonego dla około połowy mieszkańców planety w celu walki
z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Zwykle wygląda to inaczej i zaprasza się wszystkich do udziału w konkretnych działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Podkategorie