W dniach 4-5 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji z Turcji ERS Student Services i Rumunii TEAM4Excellence zainicjowane przez Fundację „Z Robotem za Rękę” z Polski.

Celem jego było poznanie się wzajemne partnerów, podział zadań między zespoły partnerskich organizacji, omówienie organizacyjnych kwestii związanych z wyjazdami zagranicznymi w ramach projektu oraz wypracowanie porozumienia między partnerami. Wizyta była realizowana według zaplanowanego harmonogramu. Poprzez krótkie prezentacje każdy z partnerów miał możliwość zaprezentowania swojej dotychczasowej działalności i zainspirowanie się na przyszłość.
Nasi goście odwiedzili dynamicznie rozwijającą się w Polsce firmę Sitaniec Technology, która od momentu powstania Fundacji „Z Robotem za Rękę” wspiera jej działania. Pierwszy dzień zwieńczyła wspólna kolacja podczas której nasi goście mieli okazje spróbowania lokalnej kuchni. Drugi dzień rozpoczął się od poznawanie uroków Starego Miasta w towarzystwie przewodnika. Następnie wszyscy partnerzy powrócili do pracy, której efekty były bardzo owocne. Na koniec nasi goście otrzymali  certyfikaty i drobne upominki. Już nie możemy się doczekać następnej wizyty.