Obecny model kształcenia preferuje wąskie specjalizacje i już na poziomie szkół średnich młodzież jest przygotowywana do takiego sposobu przyswajania wiedzy. Należy jednak pamiętać, iż od przyszłych absolwentów będzie się wymagać większej elastyczności i łączenia wiedzy i umiejętności z kilku dziedzin. Szczególnie cenne będzie połączenie kompetencji IT i inżynierskich. Jednocześnie rolą uczelni otwartych na wyzwania przemysłu, określanego mianem przemysłu 4.0, powinno być kształcenie umiejętności „miękkich”, „nie-inżynierskich”.

Przypomnijmy, że pierwsza rewolucja przemysłowa byłą oparta o zastosowanie napędu parowego, druga była efektem wprowadzenia elektryczności, trzecia związana z wprowadzeniem mikroelektroniki i IT i obecna, czwarta całkowicie zmieniająca sposób prowadzenia działalności w oparciu o generowanie, transfer i przetwarzanie danych, wprowadzanie szeroko pojętej automatyzacji i robotyzacji, aż do łączenia światów wirtualnego i fizycznego, aż po zatrudnienie komputerów w rolach menadżerskich, czyli nieprawdopodobnie szybki rozwój sztucznej inteligencji. Istnieją już programy zarządzające rozdziałem pracy dla ludzi, czy ustalaniem harmonogramów, nadzór nad robotnikami i maszynami, czy wypełniania zadań HR. Tak brzmi to bezdusznie, lecz i taki program potrzebuje swojego wynalazcy i operatora i takie właśnie będzie zadanie inżyniera 4.0. Szeroko pojęta wymiana informacji między człowiekiem i maszyną jak i ludźmi stojącymi u steru między sobą.

Obecna dynamika zmian wymusza na przyszłym inżynierze, do tej pory skupionym na nabytej w procesie kształcenia, jak i poprzez dotychczasowe doświadczenie zawodowe wiedzy, większej elastyczności. Musi on być od teraz gotowy na ciągłe wprowadzanie zmian do swojego, do tej pory stabilnego, rozważnego, skupionego świata. Liczyć się też będzie szybkość działania i otwartość na te zmiany. Nieuniknione zmiany.

Przyszły pracownik musi być świadomy potrzeby konieczności ciągłego dokształcania, współpracy z ludźmi z innych dyscyplin i przede wszystkim innowacyjności. Tego rodzaju edukacja mogłaby i powinna w dzisiejszych czasach rozpoczynać się już na poziomie szkoły średniej. Tego rodzaju edukacja, oparta o czeladnictwo i edukację przez współpracę, łączące naukę praktyki i teorii, istnieje już w krajach wysoko rozwiniętych. Szacuje się iż np. w Niemczech do roku 2025 może brakować do 120 tyś. Absolwentów branży IT i inżynierii komputerowej. Nie inaczej, choć na mniejszą skalę będzie również u nas, a zaradzenie tej sytuacji wymaga zrozumienia, że kompetencje z dziedziny IT staną się niezbędne w wielu dziedzinach, a rozwiązaniem jest włączenie w umiejętności przyszłych absolwentów umiejętności z zakresu projektowania infrastruktury IT, programowania, zasad pomiarów i kontroli elektronicznej i programowania na potrzeby przetwarzania baz danych.

Technikum New Technology, świadome powyższych zagadnień, wprowadza innowacje edukacyjne dziedzin IT, które każą odsunąć od siebie niepokój przyszłego absolwenta o uzyskanie niezbędnych umiejętności do … funkcjonowania i kariery w niedalekiej przyszłości.

Technik programista (z innowacją e-sport)

Technik informatyk (z innowacją automatyka i robotyka)