Drużyna i Technikum

Będziemy wzorować się na zespole Spice Gears, który wygrywał turnieje robotyczne w USA i w Chinach. Zakwalifikował się też do finałów mistrzostw świata FRC w Detroit, gdzie zdobył najlepsze miejsce wśród drużyn z Europy. Naszym marzeniem jest osiągnięcie chociaż zbliżonych wyników.
Kolejnym etapem tworzenia projektu było spotkanie z mentorami – nauczycielami kraśnickiej drużyny robotycznej, którzy wraz z drużyną założyli fundację „Centrum Robotyki Młodzieżowej”, której celem jest zainteresowanie młodzieży w Polsce ideą aktywnego uczestnictwa w rozwoju nowoczesnych technologii.

Drużyna robotyczna stanowi niezależny byt, którego formuła jest otwarta.

Cele

Propagowanie idei robotyki i automatyki wśród młodzieży szkół średnich w Zamościu i Polsce.
Zdobywanie kluczowych kompetencji zawodowych niezbędnych w przyszłości na krajowym i globalnym rynku pracy.
Zdobywanie miękkich umiejętności poprzez; pracę w grupie, tworzenia marki itp..
Przygotowanie i uczestnictwo w zawodach FRC.
Nawiązanie współpracy z młodzieżą z drużyn w Europie.
Współpraca z drużyną Spice Gears z Kraśnika i fundacją „Centrum Robotyki Młodzieżowej” w celu tworzenia kolejnych drużyn w Polsce.