Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 15:00

 
 
 • 690 547 578,    515 522 275
 • sekretariat@newtech.edu.pl
 
 

Technikum Programistyczno-Informatyczne

New Technology

Zaprogramuj Swoją Przyszłość

CHOOSE YOUR WAY

Kierunki nauki

Technik Programista

Technik Programista

Technik Programista

Technik Programista

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka, Język angielski

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 Projektowanie, programowanie
i testowanie aplikacji.

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku.

Innowacje

Innowacje

Innowacje

Innowacje

Każdy uczeń, niezależnie od wybranego kierunku kształcenia, realizuje obowiązkowo jedną z przedstawionych innowacji.

Przedmioty z innowacji realizowane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Wystawiane są z nich stopnie i znajdują się na świadectwie.

Uczniowie po ukończeniu naszego technikum otrzymują certyfikaty z innowacji z podaną liczbą godzin i zakresem zrealizowanych treści merytorycznych i praktycznych.

Technik Informatyk

Technik Informatyk

Technik Informatyk

Technik Informatyk

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka, Język angielski

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Informatyk to osoba, która rozwiąże problem, o którym nie wiedziałeś,
w sposób którego nie rozumiesz.

Innowacje

e-sport

e-sport

e-sport

e-sport

robotyka

robotyka

robotyka

robotyka

marketing internetowy

marketing internetowy

marketing internetowy

marketing internetowy

Rewolucja Industry 4.0

Inżynier Przyszłości

Czytaj

Zawody Przyszłości

We want YOU

Proces Rekrutacji

Informacje

Informacje

Information

Informacje

Informacje

Information

Technikum New Technology jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Rekrutacja do Technikum odbywa się poza naborem elektronicznym. Podczas procesu rekrutacji bierzemy pod uwagę:

 • oceny na świadectwie,
 • wyniki egzaminu Ósmoklasisty,
 • udział w zajęciach dodatkowych, projektach, konkursach i olimpiadach z przedmiotów ścisłych lub związanych z branżą New Tech.
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Wymagane Dokumenty

Wymagane Dokumenty

Documents

Wymagane Dokumenty

Wymagane Dokumenty

Documents

 • Kopia/Oryginał Świadectwa Ukończenia Szkoły podstawowej
 • Kopia/Oryginał zaświadczenia
  o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty
 • Dwie fotografie podpisane ołówkiem na odwrocie
 • Karta zdrowia
 • Opinia, lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli Kandydat/-ka) posiada

Czesne i Opłaty

Czesne i Opłaty

Payment

Czesne i Opłaty

Czesne i Opłaty

Payment

 • Opłata rekrutacyjna 250 zł
 • Czesne 250zł miesięcznie (x 12 miesięcy w roku)
 • Średnia ocen 5,0 po każdym roku nauki w Technikum = zwolnienie z opłat w kolejnym roku nauki
 • Średnia ocen 4,75 po każdym roku nauki w Technikum =50% zniżki w kolejnym roku nauki

FAQ

Często Zadawane Pytania

Matematyka, informatyka i język angielski
1.Oceny z przedmiotów: matematyka, informatyka, język angielski. 2. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty (cześć matematyczna i język angielski). 3. Rozmowa wstępna, podczas której kandydat będzie mógł przedstawić swoje pasję i zainteresowania. Rozmowa jest szansą przekonania komisji, że powinien uczyć się w naszym Technikum
Przedmiotów specjalistycznych będą uczyli mentorzy drużyny robotycznej New Tech 7570 oraz dr Paweł Wójcik, wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. O ich kwalifikacjach i doświadczeniu świadczą działania i sukcesy drużyny. Do drużyny należą uczniowie w wieku 16-18 lat, którzy przez ponad półtora roku zdobyli wiedzę i umiejętności (z zakresu programowania, robotyki) dzięki którym zbudowali robota na poziomie akademickim i zdobyli 3 miejsce na 35 drużyn na międzynarodowych zawodach robotycznych w Turcji i uznanie Pani Minister Rozwoju -Jadwigi Emilewicz. Udało im się również zbudować łazika marsjańskiego na zawody ERC adresowane do studentów uczelni technicznych.
Tak, wystawiane są z nich stopnie i znajdują się na świadectwie. Oprócz tego uczniowie po ukończeniu Technikum otrzymają certyfikat z ukończenia innowacji z podaną liczbą godzin i zakresem zrealizowanych treści merytorycznych i praktycznych.
Tak, w związku z dużą ilością chętnych do drużyny nasi uczniowie mają pierwszeństwo przy rekrutacji do drużyny.
Tak, ale pamiętajcie, że nie to jest głównym celem. Będziemy zajmować się programowaniem gier, koncepcją i strategią tworzenia gier, grafiką komputerową.