New Technology

New Technology

Automatyka i Robotyka

Automatyka i Robotyka

More about us

Dowiedz się o nas więcej

Żyjemy w świecie zanurzonym w technologii i elektronice. Dziś smartfony mają większą moc obliczeniową niż ta wykorzystana przez Amerykanów do wysłania w 1969 roku człowieka na Księżyc. Robotyka i automatyka wchodzi w życie człowieka coraz głębiej. Miniaturyzacja układów scalonych i zwiększanie ich mocy obliczeniowej sprawia, że komputerem może już być właściwie wszystko. Możemy zbudować i zaprogramować do własnych celów dowolny przedmiot. Stwarza to dla młodych ludzi myślących o swojej karierze zawodowej określone szanse, ale i zagrożenia. Badania mówią, że ponad 50% istniejących zawodów w ciągu najbliższych 20 lat na skutek zmian technologicznych, a zwłaszcza postępującej automatyzacji, po prostu zniknie. Weźmy na przykład zawód kierowcy ciężarówki lub autobusu – pytanie nie brzmi „czy”, tylko kiedy człowiek zostanie w pełni zastąpiony przez automat.

Świat wkracza w kolejną rewolucję przemysłową. Czwarta rewolucja nie jest tylko rozwinięciem wcześniejszej, ale nowym zjawiskiem, które fundamentalnie zmieni świat. Obejmie różne aspekty życia. Jej źródłem jest dynamiczny rozwój technologii cyfrowych i sztucznych inteligencji. Następuje coraz większe przenikanie się świata cyfrowego i fizycznego. Ponadto czwarta rewolucja będzie znacznie gwałtowniejsza niż poprzednie. Możliwości obliczeniowe komputerów stale się zwiększa. W latach 2000-2018 wzrost wynosił 3500%, tak więc moc obliczeniowa komputerów podwaja się co dwa lata, aż do osiągnięcia fizycznych granic. Progres ten umożliwił rozwój sztucznej inteligencji (AI - ang. Artificial Intelligence), pozwoliło to na rozwój autonomicznych samochodów, dronów i robotów. Tak więc nowe technologie umożliwiają maszynom i komputerom wykonywanie czynności, które do tej pory musieli wykonywać ludzie w niemalże każdej branży; transport, handel, medycyna, logistyka, produkcja, nauka i tak dalej.

Czwarta rewolucja będzie miała olbrzymi wpływ na rynek pracy na świecie i w Polce, w którym nastąpią głębokie zmiany. Zastępowanie ludzi maszynami doprowadzi do tego, że duża część siły roboczej będzie niepotrzebna. Zmiany te obejmą nie tylko rynek szeroko rozumianego przemysłu, ale także rynek administracji, czyli pracy biurowej. Badacze procesów cyfryzacji z MIT, Eric Brynjolfsson i Endrew McAfee stwierdzają: "Komputery i inne technologie cyfrowe zrobią z pracą naszych mózgów to, co silnik parowy i jego następcy zrobili z pracą mięśni". Ponad 50% istniejących zawodów zniknie w ciągu najbliższych 20 lat na skutek zmian technologicznych. 65% dzieci urodzonych po 2006r. będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją.

W rozwoju technologii cyfryzacyjnej główną rolę odgrywa sztuczna inteligencja. Jest zdolność maszyny do wykonywania funkcji poznawczych człowieka: Rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie języka, wyciąganie wniosków, nauka, relacje z otoczeniem, rozwiązywanie problemów, a także co może dziwić, kreatywność. Rozwój sztucznej inteligencji pozwolił na szybki postęp w robotyce. Roboty z każdym rokiem na coraz większą skalę wkraczają w świat biznesu. Robotyka to połączenie inżynierii i informatyki. Kierunki rozwoju robotyki: miękkie roboty (soft robotics) skonstruowane na wzór żywych organizmów z elastycznych materiałów. roboty roju/ławicy (swarm robotics) - połączenie kilku robotów tworzących wspólny system, ale z możliwością samodzielnego działania roboty z sensorami czucia i dotyku (touch robotics) - wykonują zadania precyzyjne humanoidy - roboty podobne do człowieka wykonujące ludzkie czynności. Wniosek jest jeden: Albo przyłączymy się do tej rewolucji, albo zostaniemy zepchnięci na margines życia zawodowego i społecznego.

Założona przy Fundacji drużyna jest drugim w Polsce, a pierwszym w Zamościu zespołem robotycznym typu FIRST Robotics Competition. FRC (www.firstinspires.org) to międzynarodowy konkurs, którego celem jest zbudowanie robota wykonującego określone czynności, aby potem rywalizować z zespołami z całego świata w finałowych rozgrywkach (www.firstinspires.org). Drużyna składa się z młodzieży gimnazjów i szkół podstawowych.  Wrzesień 2018: nabór do drużyny, rejestracja w konkursie FIRST  Październik 2018: III miejsce w Lubelskiej Lidze Robotyki (nowo założona drużyna miała tylko dwa tygodnie na zaprojektowanie, zbudowanie, zaprogramowanie i przetestowanie konkursowego robota)  1-4 marca 2019: udział w turnieju FIRST "Stambul Regional” w Turcji

Propagowanie idei robotyki i automatyki wśród młodzieży szkół średnich w Zamościu i Polsce. Zdobywanie kluczowych kompetencji zawodowych niezbędnych w przyszłości na krajowym i globalnym rynku pracy. Zdobywanie miękkich umiejętności poprzez; pracę w grupie, tworzenia marki itp.. Przygotowanie i uczestnictwo w zawodach FRC. Nawiązanie współpracy z młodzieżą z drużyn w Europie. Współpraca z drużyną Spice Gears z Kraśnika i fundacją „Centrum Robotyki Młodzieżowej” w celu tworzenia kolejnych drużyn w Polsce.

Pierwszeństwo w przyjęciu do drużyny mają uczniowie Technikum New Technology w Zamościu. W związku z otwartą formułą drużyny zapraszamy także uczniów z trzecich klas gimnazjów, ósmych klas szkół podstawowych, a także innych szkół średnich. Chętni przejdą rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa ta nie będzie polegała na odpytywaniu z wiedzy teoretycznej. Jej celem jest przekonanie koordynatorów, o swoim zainteresowaniu elektroniką, elektryką, automatyką, czy mechaniką są prawdziwą pasją i gotowi są w pełni się zaangażować i poświęcić swój wolny czas. Wszelkie pytania prosimy kierować pod e-mail: team@newtech.edu.pl. Chętnych do drużyny prosimy na umawianie się na rozmowę kwalifikacyjną pod numerem telefonu: 515 522 275, lub kierowanie ich pod ten sam e-mail. (www drużyny)

Inspirowanie młodych ludzi do bycia liderem w dziedzinie nauki i technologii oraz innowatorów, poprzez angażowanie ich w ekscytujące programy oparte na mentorach, które budują umiejętności naukowe, inżynieryjne i technologiczne, które inspirują innowacje i sprzyjają dobrze rozwiniętym możliwościom życiowym w tym pewność siebie, komunikację i przywództwo.

Dean Kamen jest płodnym wynalazcą, przedsiębiorcą i niestrudzonym orędownikiem nauki i technologii. Jego pasja i determinacja, aby pomóc młodym ludziom odkryć podekscytowanie i nagrody nauki i technologii, są podstawą FIRST. Przez ponad 25 lat Kamen zdecydowanie poprowadził rozwój firmy FIRST, gdzie jest obecnie powszechnie uznawany za wiodący program zaradczy STEM dla dzieci na całym świecie.

FIRST (Inspiration and Recognition of Science and Technology) powstał w 1989 roku, aby wzbudzić zainteresowanie młodych ludzi oraz ich udział w nauce i technologii. Z siedzibą w Manchesterze, NH, organizacja charytatywna 501 (c) (3) nienastawiona na zysk opracowuje dostępne, innowacyjne programy, które motywują młodych ludzi do zdobywania wykształcenia i możliwości rozwoju zawodowego w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki, budując samozatrudnienie, zaufanie, wiedzę i umiejętności życiowe.

Z Życzliwym Profesjonalizmem, ostra konkurencja i wzajemne korzyści nie są oddzielnymi pojęciami. Łaskawi profesjonaliści uczą się i rywalizują jak szaleni, ale traktują się nawzajem z szacunkiem i życzliwością w tym procesie. Unikają traktowania kogoś takiego jak przegranego. Wiedza, rywalizacja i empatia są wygodnie połączone.

Łączą ekscytację sportu z rygorami nauki i technologii. Nazywamy PIERWSZY Konkurs Robotyki ostatecznym Sportem dla Umysłu. Uczniowie szkół średnich nazywają to "najtrudniejszą zabawą, jaką kiedykolwiek będziesz mieć". Pod ścisłymi regułami, ograniczonymi zasobami i intensywnym sześciotygodniowym limitem czasowym zespoły uczniów są zachęcane do zbierania funduszy, projektowania "marki" zespołowej, doskonalenia umiejętności pracy zespołowej oraz budowania i programowania robotów wielkości przemysłowej do gry w trudną grę terenową. przeciw podobnie myślącym konkurentom. Ochotniczy profesjonalni mentorzy poświęcają swój czas i talenty, aby kierować każdą drużyną. Każdy sezon kończy się ekscytującymi PIERWSZYMI Mistrzostwami. Dużą zaletą uczestnictwa w FIRST jest uzyskanie dostępu do milionów stypendiów uczelnianych udostępnianych przez uczelnie, uniwersytety i korporacje, które wspierają FIRST. Jest to ekskluzywna pomoc finansowa otwarta tylko dla członków FIRST, co daje im przewagę nad innymi studentami poszukującymi funduszy edukacyjnych.

Głównym celem Fundacji „Z robotem za rękę” jest wspieranie, upowszechnianie i rozwój edukacji, kształcenia oraz oświaty w obszarze nowoczesnej techniki i technologii, robotyki, informatyki i nauk przyrodniczych.

Działaniami obejmujemy młodzież zamieszkującą głównie Polskę wschodnią, z terenu mniejszych miast i wsi, kadrę i organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, środowisko nauki, szkolnictwa wyższego, biznesu, władz lokalnych i krajowych.

Obszary naszej aktywności w latach 2018-2025 skupiają się na kilku priorytetach:  Promowanie i rozwój młodzieżowej robotyki, a zwłaszcza międzynarodowego konkursu FIRST Robotics Competition wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowywch (zakładanie drużyn, udział w zawodach i konkursach FIRST): www.firstinspires.org

 Rozwój edukacji STEAM (science, technology, engineering, art, maths) i kompetencji miękkich wśród młodzieży. Zachęcanie dyrekcji i organy prowadzące szkoły do wprowadzania innowacji edukacyjnej w obszarze robotyki, technologii, informatyki

 Lobbowanie w organach decyzyjnych (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kancelaria Premiera, Kancelaria Prezydenta) i środowiskach oświatowych zmian w obowiązkowych programach nauczania szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pomoc przy wdrażaniu innowacji edukacyjnej do zajęć robotycznych, technologicznych, przyrodniczych i informatycznych w szkołach

 Wspieranie rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych wśród młodzieży w obszarze przedmiotów ścisłych, nauk technicznych i kompetencji miękkich.

Według badań ponad 50% istniejących zawodów w ciągu najbliższych 20 lat zniknie na skutek zmian technologicznych, automatyzacji i robotyzacji. 65% dzieci urodzonych po 2000 roku będzie pracowało w zawodach, które aktualnie nie istnieją. Nawet 49% czasu pracy w Polsce (7,3 mln miejsc pracy) zajmują czynności, które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 roku. Umiejętności miękkie (kreatywność, praca w zespole, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów i wykorzystanie wiedzy technicznej przy pomocy technologii) to kluczowe kompetencje na rynku pracy przyszłości (Raport McKinsey „Ramię w ramię z robotem”). Świat, który znamy podlega rewolucji technologicznej. Jeśli marzymy, by nasze dzieci tworzyły te zmiany musimy przestawić polski system oświaty i edukacji na tor nowoczesnych przedmiotów technicznych, inżynieryjnych i przyrodniczych. Im szybciej tym lepiej.

Choose your way

Kierunki nauki

Technik Programista

Technik Programista

e-sport

Technik Programista

Technik Programista

e-sport

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka, Język angielski

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 Projektowanie, programowanie
i testowanie aplikacji.

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku.

Programiści są jednym z najbardziej rozchwytywanych i najlepiej opłacanych zawodów.

Technik Informatyk

Technik Informatyk

automatyka, robotyka

Technik Informatyk

Technik Informatyk

automatyka, robotyka

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka, Język angielski

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Informatyk to osoba, która rozwiąże problem, o którym nie wiedziałeś,
w sposób którego nie rozumiesz. Informatycy posiadają wiedzę na temat budowy i zasad funkcjonowania urządzeń elektronicznych. Zajmują się nowymi technologiami
w zakresie zasad gromadzenia, przekazu
i przetwarzania informacji.

Why are we special?

Dlaczego my?

Nowe Technologie

Innowacyjne Metody Nauczania

Dwujęzyczność Branżowa

Dlaczego my?

We want YOU

Proces Rekrutacji

Informacje

Informacje

Information

Informacje

Informacje

Information

Technikum New Technology jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Rekrutacja do Technikum odbywa się poza naborem elektronicznym. Podczas procesu rekrutacji bierzemy pod uwagę:

 • oceny na świadectwie,
 • wyniki egzaminu Ósmoklasisty,
 • udział w zajęciach dodatkowych, projektach, konkursach i olimpiadach z przedmiotów ścisłych lub związanych z branżą New Tech.

Przeprowadzana jest również rozmowa z której dowiemy się o zainteresowaniach i potrzebach edukacyjnych kandydata.

Wymagane Dokumenty

Wymagane Dokumenty

Documents

Wymagane Dokumenty

Wymagane Dokumenty

Documents

 • Kopia/Oryginał Świadectwa Ukończenia Szkoły podstawowej
 • Kopia/Oryginał zaświadczenia
  o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty
 • Dwie fotografie podpisane ołówkiem na odwrocie
 • Karta zdrowia
 • Opinia, lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli Kandydat/-ka) posiada

Czesne i Opłaty

Czesne i Opłaty

Payment

Czesne i Opłaty

Czesne i Opłaty

Payment

 • Opłata rekrutacyjna 250 zł
 • Czesne 250zł miesięcznie (x 12 miesięcy w roku)
 • Średnia ocen 5,0 po każdym roku nauki w Technikum = zwolnienie z opłat w kolejnym roku nauki
 • Średnia ocen 4,75 po każdym roku nauki w Technikum =50% zniżki w kolejnym roku nauki

FAQ

Często Zadawane Pytania

Matematyka, informatyka i język angielski
1.Oceny z przedmiotów: matematyka, informatyka, język angielski. 2. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty (cześć matematyczna i język angielski). 3. Rozmowa wstępna, podczas której kandydat będzie mógł przedstawić swoje pasję i zainteresowania. Rozmowa jest szansą przekonania komisji, że powinien uczyć się w naszym Technikum
Przedmiotów specjalistycznych będą uczyli mentorzy drużyny robotycznej New Tech 7570 oraz dr Paweł Wójcik, wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. O ich kwalifikacjach i doświadczeniu świadczą działania i sukcesy drużyny. Do drużyny należą uczniowie w wieku 16-18 lat, którzy przez ponad półtora roku zdobyli wiedzę i umiejętności (z zakresu programowania, robotyki) dzięki którym zbudowali robota na poziomie akademickim i zdobyli 3 miejsce na 35 drużyn na międzynarodowych zawodach robotycznych w Turcji i uznanie Pani Minister Rozwoju -Jadwigi Emilewicz. Udało im się również zbudować łazika marsjańskiego na zawody ERC adresowane do studentów uczelni technicznych.
Tak, wystawiane są z nich stopnie i znajdują się na świadectwie. Oprócz tego uczniowie po ukończeniu Technikum otrzymają certyfikat z ukończenia innowacji z podaną liczbą godzin i zakresem zrealizowanych treści merytorycznych i praktycznych.
Tak, w związku z dużą ilością chętnych do drużyny nasi uczniowie mają pierwszeństwo przy rekrutacji do drużyny.
Tak, ale pamiętajcie, że nie to jest głównym celem. Będziemy zajmować się programowaniem gier, koncepcją i strategią tworzenia gier, grafiką komputerową.