New Technology

New Technology

CHOOSE YOUR WAY

Kierunki nauki

Technik Programista

Technik Programista

Technik Programista

Technik Programista

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka, Język angielski

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 Projektowanie, programowanie
i testowanie aplikacji.

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka opracowuje programy komputerowe i wprowadza je do użytku.

Innowacje

Innowacje

Innowacje

Innowacje

Każdy uczeń, niezależnie od wybranego kierunku kształcenia, realizuje obowiązkowo jedną z przedstawionych innowacji.

Przedmioty z innowacji realizowane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Wystawiane są z nich stopnie i znajdują się na świadectwie.

Uczniowie po ukończeniu naszego technikum otrzymują certyfikaty z innowacji z podaną liczbą godzin i zakresem zrealizowanych treści merytorycznych i praktycznych.

Technik Informatyk

Technik Informatyk

Technik Informatyk

Technik Informatyk

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka, Język angielski

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Informatyk to osoba, która rozwiąże problem, o którym nie wiedziałeś,
w sposób którego nie rozumiesz.

Innowacje

e-sport

e-sport

e-sport

e-sport

robotyka

robotyka

robotyka

robotyka

influencer

influencer

influencer

influencer

Raport Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

.

Szkoła dla Innowatora

Portfolio Rozwoju Ucznia

Portfolio Rozwoju Ucznia

Test funkcjonalności nowej treści

1
Cyfrowe Nauczanie

Cyfrowe Nauczanie

Test funkcjonalności nowej treści

2
CLIL

CLIL

Nauczanie Dwujęzyczne

3
Nauczanie Blokowe

Nauczanie Blokowe

Test funkcjonalności nowej treści

4

Żyjemy w świecie zanurzonym w technologii i elektronice. Dziś smartfony mają większą moc obliczeniową niż ta wykorzystana przez Amerykanów do wysłania w 1969 roku człowieka na Księżyc. Robotyka i automatyka wchodzi w życie człowieka coraz głębiej. Miniaturyzacja układów scalonych i zwiększanie ich mocy obliczeniowej sprawia, że komputerem może już być właściwie wszystko. Możemy zbudować i zaprogramować do własnych celów dowolny przedmiot. Stwarza to dla młodych ludzi myślących o swojej karierze... CZYTAJ DALEJ

Test funkcjonalności nowej treści.

Na rynku pracy kształtowanym przez procesy automatyzacji odnajdą się tacy pracownicy, którzy bazując na zaawansowanych kompetencjach poznawczych, społecznych i technicznych (w tym cyfrowych) i będą potrafili dostosowywać profil swoich umiejętności do szybko zmieniających się oczekiwań pracodawców. CZYTAJ DALEJ

... umożliwił szybki postęp w robotyce i naukach inżynieryjnych. Automatyzacja i robotyzacja z każdym rokiem na coraz większą skalę wkraczają w świat biznesu. Współcześnie kluczową rolę dla osiągania konkurencyjności w sektorze produkcyjnym (ale również usługowym) odgrywają technologie cyfrowe. CZYTAJ DALEJ

We want YOU

Proces Rekrutacji

Informacje

Informacje

Information

Informacje

Informacje

Information

Technikum New Technology jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Rekrutacja do Technikum odbywa się poza naborem elektronicznym. Podczas procesu rekrutacji bierzemy pod uwagę:

 • oceny na świadectwie,
 • wyniki egzaminu Ósmoklasisty,
 • udział w zajęciach dodatkowych, projektach, konkursach i olimpiadach z przedmiotów ścisłych lub związanych z branżą New Tech.
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Wymagane Dokumenty

Wymagane Dokumenty

Documents

Wymagane Dokumenty

Wymagane Dokumenty

Documents

 • Kopia/Oryginał Świadectwa Ukończenia Szkoły podstawowej
 • Kopia/Oryginał zaświadczenia
  o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty
 • Dwie fotografie podpisane ołówkiem na odwrocie
 • Karta zdrowia
 • Opinia, lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli Kandydat/-ka) posiada

Czesne i Opłaty

Czesne i Opłaty

Payment

Czesne i Opłaty

Czesne i Opłaty

Payment

 • Opłata rekrutacyjna 250 zł
 • Czesne 250zł miesięcznie (x 12 miesięcy w roku)
 • Średnia ocen 5,0 po każdym roku nauki w Technikum = zwolnienie z opłat w kolejnym roku nauki
 • Średnia ocen 4,75 po każdym roku nauki w Technikum =50% zniżki w kolejnym roku nauki

FAQ

Często Zadawane Pytania

Matematyka, informatyka i język angielski
1.Oceny z przedmiotów: matematyka, informatyka, język angielski. 2. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty (cześć matematyczna i język angielski). 3. Rozmowa wstępna, podczas której kandydat będzie mógł przedstawić swoje pasję i zainteresowania. Rozmowa jest szansą przekonania komisji, że powinien uczyć się w naszym Technikum
Przedmiotów specjalistycznych będą uczyli mentorzy drużyny robotycznej New Tech 7570 oraz dr Paweł Wójcik, wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. O ich kwalifikacjach i doświadczeniu świadczą działania i sukcesy drużyny. Do drużyny należą uczniowie w wieku 16-18 lat, którzy przez ponad półtora roku zdobyli wiedzę i umiejętności (z zakresu programowania, robotyki) dzięki którym zbudowali robota na poziomie akademickim i zdobyli 3 miejsce na 35 drużyn na międzynarodowych zawodach robotycznych w Turcji i uznanie Pani Minister Rozwoju -Jadwigi Emilewicz. Udało im się również zbudować łazika marsjańskiego na zawody ERC adresowane do studentów uczelni technicznych.
Tak, wystawiane są z nich stopnie i znajdują się na świadectwie. Oprócz tego uczniowie po ukończeniu Technikum otrzymają certyfikat z ukończenia innowacji z podaną liczbą godzin i zakresem zrealizowanych treści merytorycznych i praktycznych.
Tak, w związku z dużą ilością chętnych do drużyny nasi uczniowie mają pierwszeństwo przy rekrutacji do drużyny.
Tak, ale pamiętajcie, że nie to jest głównym celem. Będziemy zajmować się programowaniem gier, koncepcją i strategią tworzenia gier, grafiką komputerową.